+98 915 308 9337 شماره سفارشات
وب سایت فروشگاه گروه عطر روحانی

معرفی گروه بویایی گلی آلدئید / Floral Aldehyde

سازنده این گروه Chanel No.5 معروف است که توسط Ernest Beaux برای خانه Chanel در سال 1921 ساخته شد. ترکیب گلدار این عطر شامل مقدار زیادی آلدهید، یک عنصر مصنوعی بوده که برای اولین بار در عطر توسط Ernest Beauxبه کار برده شده است.