+98 915 308 9337 شماره سفارشات
وب سایت فروشگاه گروه عطر روحانی

ارتباط با گروه عطر روحانی

شعبه مرکزی (بازار رضا)

آدرس : مشهد - فلکه آب - ضلع جنوبی بازار رضا - جنب هتل جلال - پلاک ۱۲۷
تلفن تماس : ۳۸۵۴۷۸۶۲-۰۵۱ تلفن همراه : ۰۹۱۵۳۱۰۲۳۱۱ نمابر : ۳۸۵۲۰۸۱۸-۰۵۱

شعبه یک (بازار رضا)

آدرس : مشهد - ضلع جنوبی بازار ضا ، نبش شیخ طوسی ۱۱
تلفن تماس : ۳۸۵۲۱۰۹۴-۰۵۱ تلفن همراه : ۰۹۱۵۱۱۳۳۱۴۳

شعبه دو (راهنمایی)

آدرس : مشهد - خیابان راهنمایی - نبش راهنمایی ۱۲
تلفن تماس : ۳۸۴۷۰۳۸۳-۰۵۱ تلفن همراه : ۰۹۱۵۳۰۸۹۳۳۷ نمابر : ۳۸۴۷۰۳۸۴-۰۵۱

شعبه سه (بازار رضا)

آدرس : مشهد - بازار رضا - بازار سوم از سمت میدان آب - طبقه فوقانی - رو بروی بانک ملی
تلفن تماس : ۳۳۶۴۹۵۲۳-۰۵۱ تلفن همراه : ۰۹۱۵۱۱۳۳۱۴۳