+98 915 308 9337 شماره سفارشات
وب سایت فروشگاه گروه عطر روحانی

معرفی گروه بویایی خزه بلوط گلی / Chypre Floral

رایحه های ی گل هایی مانند گل رز، لیلی دره یا یاسمن یک ترکیب سنتی از ترکیبات " چاپر" را تشکیل می دهند.