+98 915 308 9337 شماره سفارشات
وب سایت فروشگاه گروه عطر روحانی

معرفی گروه بویایی آروماتیک دریایی / Aromatic Aquatic

ترکیبات این گروه شامل نت های آب دریا بوده و بیشتر برای عطر مردانه کاربرد دارد.