+98 915 308 9337 شماره سفارشات
وب سایت فروشگاه گروه عطر روحانی

معرفی حمید مرآتی کاشانی / Hamid Merati Kashani

حمید مرآتی کاشانی طراح ایرانی الاصل کمپانی عطر سازی Firmenich است. وی را به دلیل افتخار عطر سازی ایران در دنیا در این لیست قرار دادیم تا با طراحی های ایشان آشنا شوید. لازم به ذکر است بیشتر طرح های آقای کاشانی، شرقی و با استفاده از مواد اولیه در خاورمیانه و ایران است. تعداد طراحی های حمید مرآتی تا کنون ۵ عطر می باشد: Fragrance Du Bois OUD ROSE INTENSE PARFUMS de MARLY PEGASUS VALENTINA ROSA ASSOLUTO J.DEL POZO HALLOWEEN blue drop Paul Smith ESSENTIAL