+98 915 308 9337 شماره سفارشات
وب سایت فروشگاه گروه عطر روحانی

معرفی نت ویستریا / گلیسین

دسته بویایی : گل

نام علمی : ویستریا فلوربندا مشخصات رایحه: نت گل تند با تفاوت های ظریف با یاس بنفش و میخک؛ این گیاه رونده بود و مانند خوشه های انگور از شاخه های خودآویزان است و در بهار رشد می کند