+98 915 308 9337 شماره سفارشات
وب سایت فروشگاه گروه عطر روحانی

معرفی نت رایحه های تازه / سبز جنگل

دسته بویایی : سبزینه ها، گیاهان دارویی و آرام بخش

مشخصات رایحه: اصطلاح عمومی برای رایحه ای است که از برگ ها، برگ های سبز، گیاهان سبز دارویی به دست می آید. رایحه های تازه، خنک هستند و آنها برای ایجاد عطرهای تند و خنک به کار می روند. رایحه های تازه اغلب شامل برگ های سبز، برگ چای، چمن تازه بریده شده و حتی برخی از گیاهان دریایی می شوند. رایحه های تازه اغلب در رایحه های ورزشی کاررد دارد و در تابستان از عطر های محبوب مورد استفاده هستند.