+98 915 308 9337 شماره سفارشات
وب سایت فروشگاه گروه عطر روحانی

معرفی نت نت های چوبی / -

دسته بویایی : جنگل و خزه

مشخصات رایحه: نت هایی برای اشاره به رایحه ی مواد چوبی (درختان عمدتا و همچنین برخی از بوته ها مانند نعنا هندی، چمن و خس)