+98 915 308 9337 شماره سفارشات
وب سایت فروشگاه گروه عطر روحانی

معرفی نت دارچین چینی / -

دسته بویایی : ادویه جات

گونه : درخت کافور مشخصات بو: دارچین مانند، تند، خاکی، معطر و رایحه ی ادویه جات شدید