+98 915 308 9337 شماره سفارشات
وب سایت فروشگاه گروه عطر روحانی

معرفی نت آلو / پرانوس - Prune

دسته بویایی : میوه ها، سبزیجات و مغزها

مشخصات بویایی: شیرین، سبز، نت قدیمی میوه های شیرین و موجود در برخی از عطر های کلاسیک.